SEIKAKU CEO paid poor students a return visit in Qixingguan town Bijie city Guizhou province.